KHÔI PHỤC RỪNG: CON ĐƯỜNG DẪN TỚI KHÔI PHỤC KINH TẾ VÀ HẠNH PHÚC

05 tháng 05, 2021

Ngày 28/11/2012, Liên hợp quốc chọn ngày 21 tháng 3 hàng năm là Ngày Quốc tế về Rừng (IDF – International Day of Forests), mục đích nhằm kêu gọi các quốc gia cùng chung tay phục hồi lại những cánh rừng đã mất, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rừng và đưa ra các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng bền vững. Năm 2021, Ngày Quốc tế về Rừng có chủ đề: “Khôi phục rừng: con đường dẫn tới khôi phục kinh tế và hạnh phúc”.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Designed and Developed by
 
Top