DATA ANALYST (CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU)—NGHỀ CỦA THỜI ĐẠI SỐ

29 tháng 07, 2020

Bài viết này phân tích năm khía cạnh lớn nhất nghề này, dưới quan điểm và kinh nghiệm thực tiễn của bạn Chi Nguyễn - Tiến sỹ tại Pennsylvania State University, bao gồm: (1) Data Analyst là gì, (2) Hành trình của tôi đến với nghề này, (3) Các kỹ năng cần thiết cho công việc, (4) Kinh nghiệm để trở thành một Data Analyst giỏi, và (5) Lời khuyên để chuẩn bị một hồ sơ cạnh tranh cho vị trí Data Analyst.
Designed and Developed by
 
Top